• 0360-404931
  • ecodessalaj@yahoo.com
  • P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalau, Salaj
CMID Dobrin

CMID Dobrin

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Dobrin are o suprafaţă totală de 195.577 mp şi o capacitate de 1.100.000 mc.

CMID Dobrin are în componenţă:

  • depozit ecologic
  • staţie de sortare
  • staţie de tratare mecano-biologică
  • staţie de epurare