• 0360-404931
  • ecodessalaj@yahoo.com
  • Str. Unirii, nr.15, Zalău, Sălaj

Hotărâri AGA

ANUL 2022

Hotarare 1-17.02.2022

Hotarare 2-17.02.2022

Hotarare 3-17.02.2022

Hotarare 4-17.02.2022

Hotarare 5-17.02.2022

Hotarare 6-17.02.2022

Hotarare 7-17.03.2022

Hotarare 8-17.03.2022

ANUL 2021

Hotararea AGA nr. 1 din 16.04.2021

Hotararea AGA nr. 2 din 16.04.2021

Hotararea AGA nr. 3 din 16.04.2021

Hotararea AGA nr. 4 din 16.04.2021

Hotararea AGA nr. 5 din 16.04.2021

Hotararea AGA nr. 6 din 18.05.2021

Hotararea AGA nr. 7 din 18.05.2021

Hotararea AGA nr. 8 din 06.07.2021

Hotararea AGA nr. 9 din 06.07.2021

Hotararea AGA nr. 10 din 25.11.2021

Hotararea AGA nr. 11 din 25.11.2021

Hotararea AGA nr. 12 din 13.12.2021

ANUL 2020

Hotararea AGA nr. 1 din 21.01.2020

HOTARAREA A.G.A. Nr.2 din 29.01.2020 privind aprobarea Actului Aditional Nr.2 aferent Contractului de delegare nr.777-25.09.2018 – CT 2, pt. alicarea modificarilor legislative impuse de OUG 74-2018

HOTARAREA A.G.A. Nr.3 din 31.01.2020 privind aprobarea Actului Aditional Nr.3 aferent Contractului de delegare nr.479-07.12.2016 – CT 1, pt. alicarea modificarilor legislative impuse de OUG 74-2018

HOTARAREA A.G.A. Nr.4 din 04.03.2020 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale ale ADI ECODES Salaj pe anul 2019

HOTARAREA A.G.A. Nr.5 din 04.03.2020 privind aprobarea cotizatiei aferente membrilor asocoati pe anul 2020 la ADI ECODES Salaj

HOTARAREA A.G.A. Nr.6 din 04.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADI ECODES Salaj pe anul 2020

HOTARAREA A.G.A. Nr.7 din 21.12.2020 privind modificarea Statutului ADI ECODES Salaj conform OG 26-2000, republicata ca efect al Legii 276-2020

HOTARAREA A.G.A. Nr.8 din 21.12.2020 privind alegerea Presedintelui ADI ECODES Salaj

HOTARAREA A.G.A. Nr.9 din 21.12.2020 privind alegerea membrilor Consiliului Director al ADI ECODES Salaj

ANUL 2019

HOTARAREA Nr.1 din 17.04.2019 privind aprobarea Situatiei financiare anuale ale ADI ECODES Salaj pe anul 2018

HOTARAREA Nr.2 din 17.04.2019 privind aprobarea cotizatiei aferenta membrilor asociati pe anul 2019 la ADI ECODES Salaj

HOTARAREA Nr.3 din 17.04.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuiei al ADI ECODES Salaj pe anul 2019

HOTARAREA Nr.4 din 17.04.2019 privind aprobarea organigramei Aparatului tehnic al ADI ECODES Salaj

HOTARAREA Nr.5 din 17.04.2019 privind schimbarea sediului de functionare pentru ADI ECODES Salaj

HOTARAREA Nr.6 din 17.04.2019 privind aprobarea Contractului-Acordului de parteneriat Nr…., -OIREP (foste OTR-uri)

HOTARAREA Nr.7 din 24.04.2019 privind distribuirea, prin transfer, a unor sume avand ca sursa Redeventa aferenta Contractului de delegare Nr.479-07.12.2016 catre cele 17 UAT-uri din Aria de Delegare

HOTARAREA Nr. 8 din 24.04.2019 privind aprobarea Actului Aditional Nr.2 aferent Contractului de Delegare Nr.479-07.12.2016-CT 1

HOTARAREA Nr. 9 din 24.04.2019 privind aprobarea Actului Aditional Nr.1 aferent Contractului de Delegare Nr.777-28.09.2018-CT 2