Legislația privind Gestionarea Deșeurilor

 • OUG 195/2005 privind protecţia mediului.
 • OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 20014.
 • Hotărâre nr.349/2005, privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul M.M.G.A nr.757/2004, pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificarile și completarile ulterioare.
 • HOTĂRÂRE  Nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor.
 • ORDIN   Nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor.
 • ORDIN   Nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.
 • ORDIN   Nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare.
 • HOTĂRÂRE   Nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
 • ORDIN   Nr. 1225/721/ 2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
 • ORDIN   Nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
 • ORDIN   Nr. 556/435/191 /2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006.