Legislația în domeniul Serviciului de Salubrizare

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.
 • Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților.
 • Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.
 • Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților.
 • Hotărâre nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.
 • Legea nr.213/1998 privind prioritatea publica si regimul juridic al acesteia.
 • Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 198 / 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
 • ORDIN Nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.