Legislația în domeniul Achizițiilor Publice

  • LEGEA  Nr. 98/2016 /2016 privind achiziţiile publice.
  • LEGEA  Nr. 99/2016 /2016 privind achiziţiile sectoriale.
  • LEGEA  Nr. 100/2016/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
  • LEGEA  Nr. 101/2016/2016 privind  remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
  • HOTĂRÂRE  Nr. 394/2016/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
  • HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.