GHID PRACTIC PRIVIND SELECTAREA DEŞEURILOR

ÎMPREUNĂ CU TINE, realizăm COLECTAREA SELECTIVĂ!

GHID PRACTIC – PRIVIND SELECTAREA DEŞEURILOR

 • Prevederile legislative în vigoare conţin obligativitatea colectării selective a deşeurilor la nivel naţional şi local, astfel încât să se atingă următoarele ţinte minime pentru cantităţile de deşeuri selective/fracţie uscată:
 • 50% pentru anul 2020;
 • 60% pentru anul 2021;
 • 70% pentru anul 2022;
 • În cazul în care nu se vor atinge aceste ţinte, România riscă amenzi şi penalităţi aplicate de Comisia Europeană, suportate de fiecare cetăţean.
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” împreună cu operatorii SC Brantner Environment SRL-SC Brantner Servicii Ecologice şi SC Instal Ros SRL-SC Cleanman SRL îndeamnă cetăţenii să colecteze selectiv, separând încă din locuinţă fracţia umedă/reziduală/menaj de cea uscată (deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenite din deşeuri generate);
 • Colectarea selectivă începe în propria gospodărie, presupunând sortarea separată astfel:
 • depozitarea fracţiei umede (resturi biodegradabile şi deşeuri nevalorificabile) într-un recipient;
 • depozitarea fracţiei uscate (deşeuri care printr-o trasabilitate corectă se transformă prin valorificare/reciclare în materii prime pentru diferitele industrii) într-un alt recipient;

 

CUM PROCEDĂM?

În cartierele de blocuri:

Deşeurile din menajele casnice se depun la punctele de colectare organizate, în igluuri, eurocontainere, pubele, platforme menajere îngropate, personalizate pentru fiecare fracţie:

            ⇓ plastic/metal;     ⇓ hârtie/carton;     ⇓ sticlă;     ⇓ deşeuri reziduale/menajere;

 La gospodăriile individuale/case:

Deşeurile menajere se depun în europubele puse la dispoziţie de operatori.

Deşeurile reciclabile/fracţie uscată, în saci de plastic inscripţionaţi, furnizaţi în mod GRATUIT de operatorii de salubritate.

IMPORTANT!

Este interzisă colectarea amestecată a deşeurilor; operatorii NU vor colecta recipienţii/sacii care conţin deşeuri amestecate.

PLASTIC/METAL

Recipienţii de plastic (PET-urile) se clătesc cu apă; ambalajele din plastic care nu se pot curăţa, se colectează la deşeuri reziduale. Toţi recipienţii de plastic şi metal trebuie presaţi pentru a nu ocupa mult spaţiu. Toţi recipienţii de plastic trebuie precolectaţi fără capace.

Exemple:

DA: bidoane şi cutii din plastic, folie de plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecţie din plastic, jucării din plastic, caserole şi farfurii din plastic curate, doze de băuturi, cutii de conserve, tacâmuri de bucătărie etc.

NU:  produse combinate din metal şi plastic, polistiren din construcţii, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanţi sau alte substanţe chimice periculoase, deşeuri medicale (seringi folosite).

HÂRTIE/CARTON

Cutiile de carton trebuie pliate pentru a nu ocupa spaţiu.

Exemple:

DA: cutii de pizza curate, pungi de hârtie, reviste, ziare, maculatură, cutii de carton de băuturi (tetrapack), plicuri, cutii, fotografii, cartoane de ouă.

NU: hârtie şi carton ce conţin reziduuri de mâncare, şerveţele şi hârtie de bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

STICLĂ

Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de debarasare.

Exemple:

DA: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje     din sticlă de la produse cosmetice, etc.

NU: oglinzi, geamuri, produse din porţelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură, etc.

DEŞEURI REZIDUALE/AMESTECATE

Deşeurile reziduale sunt cele care nu se pot recicla.

Exemple:

– resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosinţă, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conţinutul sacului de aspirator, mucuri de ţigară, şerveţele folosite, ambalaje murdare, cioburi de ceramică şi porţelan, veselă de unică folosinţă murdară, cenuşa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard şi cărbuni).

DEŞEURI VOLUMINOASE

Colectarea acestora se face în baza unei solicitări contracost către cei doi operatori, la tarifele stabilite prin Contractele de Delegare.

Suplimentar, operatorii organizează campanii de colectare cu titlu gratuit, cu o ritmicitate trimestrială.

Este INTERZISĂ depozitarea deşeurilor voluminoase lângă Punctul Gospodăresc, sub incidenţa unor amenzi aplicate de Autorităţile Locale.

DEŞEURILE DIN CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI DE LOCUINŢE vor fi colectate doar la comanda dumneavoastră şi contracost la tarifele existente.

DEŞEURILE ELECTRONICE, ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE vor fi colectate cu ocazia unor campanii periodice care vor fi anunţate în prealabil.

 • ALTE INFORMAŢII:

Deşeurile biodegradabile din zonele rurale şi urbane trebuiesc compostate în gospodăriile  proprii; se pot primi compostoare din plastic de la operatori în baza unei solicitări la numerele de telefon:

 • SC Brantner Environment SRL – 0360/100305
 • SC Instal Ros SRL – SC Cleanman SRL – 0360/405370

UN MEDIU SĂNĂTOS ÎNCEPE DE ACASĂ!

COLECTEAZĂ SELECTIV!