DESPRE NOI

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) “ECODES Salaj” s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare  (denumit in continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes judetean/zonal destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, dupa caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumita in continuare Strategia de dezvoltare).

Organul executiv de conducere al Asociației este Consiliul Director format din Președintele Asociației, precum și 4 membrii numiți de Adunarea Generală a Asociației. Asociația are un personal executiv și de administrare dimensionat la 7 persoane, inclusiv un Director executiv.

 

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Salaj

 

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECODES Salaj” sunt reprezentați de cele 61 de Unități Administrativ Teritoriale din județul Salaj (U.A.T.) și Consiliul Județean Salaj (vezi tabelul membrilor). Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al autorităților locale din județul Salaj privind:

-îmbunătăţirea calităţii serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi / sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte”;

-atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător;

creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de salubrizare.