Curtea de Conturi Sălaj -„Sistemul de management al deşeurilor la nivelul judeţului funcţionează sub toate aspectele conform reglementărilor în domeniu”

Camera de Conturi Sălaj a efectuat în anul 2019 misiunea de audit al performanţei cu tema „Performanţa activităţii de colectare şi depozitare a deşeurilor la nivelul Unităţilor Administrativ Teritoriale Comunale din judeţul Sălaj” încheiat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj. Principalele constatări şi aspecte reţinute de CSS, conform raportului au fost: „la nivelul judeţului Sălaj activitatea de colectare şi depozitare a deşeurilor atât pentru mediul urban cât şi pentru mediul rural se desfăşoara în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor. Întreaga infrastructură a sistemului de management al deseurilor a fost finanţat prin POS Mediu. Urmare Raportului final al proiectului şi a Raportului de verificare tehnică de la faţa locului emis de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Sălaj a fost declarat proiect functional, atât sub aspectul infrastructurii tehnice, cât şi al stadiului contractual şi de operare. Urmare verificarii efectuate raportat la obiectivele specifice ale auditului s-a concluzionat faptul că sistemul de management al deşeurilor la nivelul judeţului functionează sub toate aspectele conform reglementărilor în domeniu”.

„Noi am avut un audit de performanţă, acţiunea a fost pe toată ţara, noi suntem un caz fericit că functioneaza, sunt judeţe care au probleme foarte mari pe problema colectării. Noi am analizat cum funcţionează gropa de la Dobrin. Am fost foarte surpinşi cum functionează acolo, sincer vă spunem. Partea de colectare, depozitare, distrugere şi valorificare, deci asta ne-a interesat pe noi” ne-a declarat directorul de la Curtea de Conturi Sălaj, Daniel Bura.

Sursa: Graiul Sălajului