ACASA

A.D.I.“ECODES Sălaj” salaj

 

Misiunea Asociației vizează dezvoltarea comunității județului Salaj cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor salajeni, precum și asupra mediului înconjurător.

Dorim să vă oferim informații actuale privind implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Salaj, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor propuse, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.

De asemenea, vă punem campanii de promovare, la dispoziție informații și poze privind evenimentele organizate la nivel de asociație, articole și comunicate cu privire la situația deșeurilor, precum și anunțuri specifice domeniului deșeurilor și a reciclării.

Considerăm că este importantă informarea și conștientizarea populației referitoare la avantajele pe care le implică implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Salaj în contextul gestiunii inteligente, eficiente si sanatoase a tuturor tipurilor de deșeuri.